Groningana boeken

Uitgelicht

gvMarten Fokkens
Wedderhöfte 28
9698AW Wedde

Welkom bij Groningana boeken

Heeft u belangstelling voor een boek, neem dan per e-mail contact met mij op: marten.fokkens@gmail.com. Boeken kunnen worden afgehaald in Wedde of per post worden verzonden.


Boeken over geschiedenis
provincies Groningen en Drenthe

The Middle Palaeolitic Finds from Hoogersmilde
J.D. van der Waals & H.T. Waterbolk


De Johannieters in Stad en Lande
G.F. Noordhuis


Oorkondenboek van Groningen en Drente
bewerkt door Blok, Feith, Gratama,Reitsma en Rutgers
Uitgave 1899
2 delen


Gemeente Marum door de eeuwen heen – W.T. Vleer
Stelling Trimunt in oorlogstijd – H. Kroes
uitgave Rabobank Marum 1973


Die Archeologischen Untersuchungen der Zisterzienserrabteien Clarus Campus (Klaarkamp) bei Rinsumageest (FR) und St. Bernardus in Aduard (GR)
inclusief bijlage met kaarten
Praamstra & Boersma


Amsweer De Buurtschap met de oude borgplaats en haar buitenhof Vliehoven
Ing. G.H.Feij 2003


Geschiedenis van de vesting Bourtange uitgave 1968
door N. Heijligenberg en G. Overdiep


Nobilarium Groninganum van
Wilhelm Coenders van Helpen uitgave 1975
overdruk uit 1886


Register van hoenderbelasting
des Gerichties Westerwolde
1568-1575
1589-1593


Ontfanck van breucken
des Gerichtes Westerwolde
1567-1667


H.A. Groenendijk
Op zoek naar de Horizon
archeologie Oost-Groningen


Dr. E.J. Diest – Lorgion
Geschiedkundige beschrijving der Stad Groningen
deel 1 – 1040 – 1600
deel 2 – 1600 – 1856


Dr. T. Potjewijd
Leven en werken in Winschoten


 

Dr. T. Potjewijd
Vesting en stad Winschoten


J.G.N. Renaud – E. van Dijk
Het Huis te Wedde


Mr. J. van Lier c.s en Mr. J. Tonkens
Hedendaagse Historie van het Landschap Drenthe
heruitgave van dit boek dat voor het eerst verscheen in 1792


De Jaarboeken van Nikolaas Westendorp
van de vroegste tijd tot 1493 van en voor de provincie Grongingen
2 delen – gebonden – hard kaft


Jan W. Hiskes – Westerwolde


Uit Winschoten’s Verleden
door J.H. Timmer en F.C. Oostman
uitgave 1950


Familiewapens Groningen, Friesland en Drenthe
G.A. Brongers en A.B. Dull tot Backenhagen
1987


Fotoboek – De Marne als een eenheid


Wagenborgen in Oude Ansichten


Nieuwolda in Oude Ansichten


Westerwolde in Woord en Beeld 1897


Wegwijzer door Groningen – Th. Fockens 1878


Arp Schnitger en zijn werk in het Groningerland


De Ommelander Borgen en Steenhuizen
Formsma – Luitjes – Pathuis


Spanningen en Konflikten
Verkenningen rondom de afscheiding van 1834
door J.S. van Weerden


cms_visual_309921.jpg_1433391988000_300x442

Auteur: PATHUIS, A.
Titel: Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298 – 1814.

Van Gorcum, Assen / Amsterdam, 1977. 1079 p. geb. 16,5×24,5 cm. foto?s.

Prijs € 25,00


Groninger Volksalmanak
Zo goed als nieuw

Jaargangen 1837 t/m 1851
Jaargangen 1890 t/m 1929
Totaal 55 almanakken voor de prijs van € 110,00


De geschiedenis van Westerwolde

hesse 9 - geschiedenis van westerwolde

In de jaren 1991-1998 heeft de Stichting Gebroeders Hesse Fonds – conform de doelstellingen van de stichting – een serie boeken uitgegeven over de geschiedenis van Westerwolde.

In 1991 is gestart met een bronnenboek: “Bronnen voor de geschiedenis van Westerwolde”. Daarna is ieder jaar, acht jaar lang, een boek uitgegeven waarin een specifiek onderdeel uit de Westerwoldse geschiedenis wordt belicht. De serie bestaat uit:

  1. Het landschap
  2. De bevolking
  3. De middelen van bestaan
  4. De kerken
  5. Bestuur en rechtspraak
  6. Welzijn, gezondheid en onderwijs
  7. Urnen en essen
  8. Wilke Roelf Hesse (1894-1987), een biografische schets

Prijs  voor de hele serie van acht boeken € 75,00


winschoten

Prijs € 75,00

Tijdschrift Oud Winschoten

Jaargangen 1998 t/m 2015 – totaal 35 nummers

De huidige verkoopprijs per tijdschrift in de winkel is zo lang de voorrad strekt € 7,00 per nummer. De bewaarbanden komen daar nog bij.  Helemaal compleet in vier verzamelbanden . Prachtige documentatie voor iemand die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Winschoten.


 

Advertenties